13 Αυγούστου 2015

Ενδοοικογενειακή Βία: Διαχείριση Διαστάσεων Συζυγικής και Παιδικής Κακοποίησης, Παρενόχλησης και Εκφοβισμού.

The Effects of Emotional-Psychological Abuse of a Child... Devastating implications for the child's future on so many levels, in so many possible ways.... Ανακοίνωση νέας, διαδικτυακής επιμορφωτικής διδακτικής ενότητας του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.


Περίοδος Υλοποίησης
Έναρξη: Δευτέρα 15/02/2016
Λήξη: Κυριακή 20/03/2016

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης προσφέρει καινοτόμα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε επιστημονικά πεδία αιχμής, τα οποία απευθύνονται τόσο σε πτυχιούχους, όσο και σε αποφοίτους Λυκείου.
 

Η υλοποίηση των Προγραμμάτων διεξάγεται μέσω πρότυπων μορφών e‐Learning (διαδικτυακά), αξιοποιώντας τη βραβευμένη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εμπειρία και τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.  

Η διαδικτυακή διεξαγωγή της διδακτικής ενότητας προσφέρει στους επιμορφούμενους τη δυνατότητα "αυτόνομης" μελέτης, παρακάμπτοντας περιοριστικούς παράγοντες όπως η αδυναμία πρόσβασης και φυσικής παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. 

Η κατανομή του εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική συνεδρία, μέσω αναρτήσεων στις ειδικά διαμορφφωμένες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, όπου διατίθενται τα βασικά και παράλληλα κείμενα μελέτης, οι μαθησιακές δραστηριότητες και το απαραίτητο για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας πολυμεσικό υλικό (εκπαιδευτικά βίντεο, εκπαιδευτικοί πίνακες, και εξωτερικοί σύνδεσμοι), και ο οδηγός μελέτης

Οι συνεδρίες υποστηρίζονται μέσω σύγχρονων τηλεδιασκέψεων με τους διδάσκοντες, και μέσω ατομικών βιωματικών ασκήσεων, καθώς και δραστηριοτήτων δημοσίου διαλόγου, οι οποίες διεξάγονται ασύγχρονα, στον ειδικά διαμορφωμένο ηλεκτρονικό χώρο της κάθε "τάξης" των συμμετεχόντων


Διδάσκουσα:   
Πολεμικού Άννα
Διδάκτωρ, Διδάκουσα 407/80
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 
Αντικείμενο Διδακτικής Ενότητας:

Η ενδοοικογενειακή βία, μπορεί να πάρει πολλές διαφορετικές μορφές συμπεριλαμβανομένης της σωματικής, σεξουαλικής, λεκτικοσυναισθηματικής, οικονομικής, κοινωνικής και πνευματικής βίας. 

Επηρεάζει άτομα αδιακρίτως κοινωνικο-οικονομικού και μορφωτικού επιπέδου και ηλικίας. 

Δε χρειάζεται να λαμβάνει χώρα μέσα στο σπίτι για να θεωρηθεί ενδοοικογενειακή. 
Πρόκειται για μία μορφή κακοποίησης η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε κάθε είδους σχέση (συζυγική,γονεϊκή, μεταξύ ετερόφυλων ή ομόφυλων ερωτικών συντρόφων,διαζευγμένων, ή ανύπαντρων συντρόφων). 

Αφορά την επιβολή δύναμης και ελέγχου και αυτός ο έλεγχος μπορεί να εκφραστεί με ποικίλους έκδηλους ή άδηλους τρόπους. 

Συχνά τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτήν υποτιμούν το βαθμό επικινδυνότητας (βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης) στον οποίο βρίσκονται,είτε γιατί δεν συνειδητοποιούν τις συνέπειες που μπορεί να επιφέρει, είτε γιατί δε νοηματοδοτούν τις συμπεριφορές ως κακοποιητικές. 

Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να αποσαφηνίσει τα μοτίβα συμπεριφοράς που καθιστούν τις σχέσεις και τον σχετισμό των μελών μίας οικογένειας κακοποιητικές, να διευκολύνει τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτή να αναγνωρίσουν και να αντιδράσουν, και –κυρίως- 

να καταρτήσει επαγγελματίες που βρίσκονται σε θέσεις-κλειδιά, να δράσουν καταλυτικά στην ελαχιστοποίηση ή εξάλειψη της ψυχοσυναισθηματικής βλάβης που επιφέρει η κακοποίηση σε παιδιά και ενήλικες. 
 ________________________________________________________________________________
Η Διδακτική Ενότητα απαρτίζεται από 5 Εβδομαδιαίες Συνεδρίες (ΕΣ), που θα υλοποιηθούν με βάση το παρακάτω χρονοδιάγραμμα: 

1η ΕΣ: Ενδοοικογενειακή Βία: Ερευνητικά Δεδομένα, Αιτιολογικοί Παράγοντες, Εννοιολογικές Προεκτάσεις. 

2η ΕΣ: Μορφές και Διαστάσεις Ενδοοικογενειακής Βίας: Το  Προφίλ του Θύτη. 
3η ΕΣ: Ενδοικογενειακή Βία κατά του/της Συντρόφου: Μύθοι, Διαχείριση, ο Φαύλος Κύκλος της Κακοποίησης.
4η ΕΣ:
Ενδοοικογενειακή Βία: Παιδιά-Θύματα και Παιδιά-Θύτες.
5η ΕΣ: Στρατηγικές Αντιμετώπισης: Παρεμβατικά Προγράμματα, Ασφαλής Διαχείριση και Ασφαλής Φυγή. 

Περιγραφή Διδακτικής Ενότητας & Εγγραφή

 Η παρούσα Διδακτική Ενότητα προσφέρεται ανεξάρτητα, με βάση το ανώτερο χρονοδιάγραμμα. 
Προσφέρεται,επίσης, στο πλαίσιο του παρακάτω ολοκληρωμένου Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης:  
Διαχείριση των Εκφάνσεων Κακοποίησης και Εκφοβισμού στο Σχολικό, Εργασιακό και Οικογενειακό Περιβάλλον

Στοιχεία Επικοινωνίας
Για Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης
Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης 
Τηλέφωνο: 2241.0.99424-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 9:00-13:00)
e-mail:  e-epimorfosi@aegean.gr
Web site: e-epimorfosi.aegean.gr 
 

Άννα Πολεμικού, Ph.D. 
Νευροψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια
(προσωποκεντρικης προσέγγισης)


πληροφορίες/επικοινωνία: 
  
6937804644 / 21 3030 1465

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου