8 Μαΐου 2015

Η Συμβολή της Πνευματικότητας και του Συναισθήματος στην Παιδαγωγική Σχέση και τον Συμβουλευτικό Ρόλο των Εκπαιδευτικών.

Έναρξη 2ου κύκλου διαδικτυακής επιμορφωτικής διδακτικής ενότητας του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης προσφέρει καινοτόμα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε επιστημονικά πεδία αιχμής, τα οποία απευθύνονται τόσο σε πτυχιούχους, όσο και σε αποφοίτους Λυκείου.

Η υλοποίηση των Προγραμμάτων γίνεται μέσω πρότυπων μορφών e‐Learning, αξιοποιώντας τη βραβευμένη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εμπειρία και τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
Διδάσκουσα:   
Πολεμικού Άννα
Διδάκτωρ, Διδάκουσα 407/80
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου


Αντικείμενο Διδακτικής Ενότητας:
Η διάσταση της ψυχοπνευματικότητας αποκτά ολοένα και περισσότερη έμφαση στις σύγχρονες δημοσιεύσεις της εκπαιδευτικής ψυχολογίας. Αυτό το γεγονός αντικατοπτρίζει μία στροφή προς τη διερεύνηση των ψυχοπνευματικών ανησυχιών που κατά το παρελθόν περιθωριοποιήθηκαν εξαιτίας της έλευσης του επιστημονικού θετικισμού και της προσπάθειας να μειωθεί, αν όχι να αποσβεστεί, ο ρόλος της πνευματικότητας από την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η πνευματική νοημοσύνη στο πλαίσιο της εκπαίδευσης δε σχετίζεται με έναν συγκεκριμένο θρησκευτικό προσανατολισμό. Για κάποιους μπορεί να εκφραστεί μέσα από την θρησκεία, χωρίς αυτό να αποτελεί ένδειξη υψηλής πνευματικής νοημοσύνης. Η υψηλή πνευματική νοημοσύνη μπορεί να είναι γνώρισμα ανθρώπων που δεν είναι καθόλου θρήσκοι, ενώ τα άτομα με έντονα θρησκευτικά πιστεύω μπορεί να έχουν χαμηλή πνευματική νοημοσύνη. Πρόκεται για μία ενδογενή διαμόρφωση, απαλλαγμένη από εξωτερικά δόγματα, η οποία αλληλοσυνδέεται με συναισθηματικούς προσανατολισμούς που στόχο έχουν τη δημιουργία διασυνδέσεων και απόδοσης νοήματος μεταξύ γνωσιακών ιδεών, εμπειρικών γεγονότων και σχετισμού των ατόμων. 


Αυτές οι διασυνδέσεις οδηγούν σε ατομικούς και οργανωσιακούς μετασχηματισμούς. Η πνευματική νοημοσύνη χαρακτηρίζεται περεταίρω ως η ικανότητα κατασκευής νοήματος μέσω της διαισθητικής διασυνδεσιμότητας μεταξύ της εμπειρίας του κόσμου και των εσωτερικών διεργασιών της ατομικής ψυχοσύνθεσης. Αποτελεί θεμελειώδη τρόπο κατανόησης του πώς τα άτομα κατασκευάζουν έγκυρες γνωσίες. Είναι η νοημοσύνη της ψυχής. Η νοημοσύνη της ανθρώπινης εξέλιξης.

Η διαπολιτιστική μέριμνα του σύγχρονου εκπαιδευτικού καθιστά απαραίτητη τη διαχείριση φαινομενικά διακριτών πολιτισμικών χαρακτηριστικών μέσα από μία οικουμενική, πανανθρώπινη προσέγγιση. Σε αυτό το πλαίσιο, η πνευματικότητα ενέχει μία βαθιά πολυπολιτισμική διάσταση η οποία διαμορφώνει τη διανοητική ανάπτυξη, και αποτελεί ένα τρόπο αποτίμησης και εορτασμού των πολιτισμικών διαφορών και ομοιοτήτων της ανθρώπινης εμπειρίας. Μέσω της πνευματικής νοημοσύνης μας δίνεται η δυνατότητα να συμφιλιώσουμε το διαπροσωπικό με το ενδοπροσωπικό, να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα σε εμάς και τους άλλους.   

Αντικείμενο της διδακτικής ενότητας αποτελεί η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η πνευματικότητα, η πίστη και/ή η θρησκευτικότητα μπορούν να αποτελέσουν σημαντικές αναπτυξιακές παραμέτρους της ψυχοσυναισθηματικής και ψυχοκοινωνικής ωρίμανσης του ατόμου. Κάποια από τα
σημαντικά ερωτήματα που θέτει είναι τα εξής: Πώς ορίζεται η «πνευματικότητα» και 

Πώς διαφέρει από την πίστη ή την θρησκευτικότητα; 

Πώς συνδέεται με την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και της διαμόρφωσης του Εαυτού

Πώς σχετίζεται με την ψυχοκοινωνική, γνωσιακή και ηθική ανάπτυξη του ατόμου;


Η παρούσα διδακτική ενότητα, επίσης, εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η πνευματικότητα εκφράζεται στα διάφορα αναπτυξιακά ορόσημα της ζωής του ατόμου -από τη βρεφική ηλικία μέχρι και την ενηλικίωση, ώστε ο/η παιδαγωγός ή σύμβουλος να αξιοποιήσει τα κοινά γνωρίσματα με στόχο την ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων παιδιών και ενηλίκων προερχόμενων από διαφορετικούς πολιτισμούς. 

Πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός να συνυπολογίσει την πνευματικότητα ως στοιχείο συναισθηματικής ωρίμανσης ώστε να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη επάρκεια στον παιδαγωγικό και συμβουλευτικό του ρόλο;

_________________________________________________________________________________
Η Διδακτική Ενότητα απαρτίζεται από 5 Εβδομαδιαίες Συνεδρίες (ΕΣ), που θα υλοποιηθούν με βάση το παρακάτω χρονοδιάγραμμα: 

1η ΕΣ: Εισαγωγή στην Πνευματικότητα και την Ανάπτυξη  

2η ΕΣ: Η Ανάπτυξη της Πνευματικότητας: Παραλληλισμοί με την Ψυχοκοινωνική, Γνωστική, και Ηθική Ανάπτυξη.
3η ΕΣ: Στάδια της Πνευματικότητας: Από τη Βρεφική μέχρι την Εφηβική Ηλικία.
4η ΕΣ: Στάδια της Πίστης και Πνευματική Διαμόρφωση κατά την Ενηλικίωση.  

5η ΕΣ: Πνευματικότητα και Κοινωνική Ενσωμάτωση στις Πολυπολιτισμικές Κοινωνίες.


Περίοδος Υλοποίησης
Έναρξη: Δευτέρα 11/01/2016
Λήξη: Κυριακή 14/02/2016


Πρόγραμμα Σπουδών & Εγγραφή στη Διδακτική Ενότητα


Στοιχεία Επικοινωνίας
Για Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης
Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης 
Τηλέφωνο: 2241.0.99424-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 9:00-13:00)
e-mail:  e-epimorfosi@aegean.gr
Web site: e-epimorfosi.aegean.gr 
 

Άννα Πολεμικού, Ph.D. 
Νευροψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια
(προσωποκεντρικης προσέγγισης)


πληροφορίες/επικοινωνία: 
  
6937804644 / 21 3030 1465

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου