7 Μαΐου 2015

Πνευματική Φροντίδα και Συμβουλευτική: Ψυχοπνευματική Αξιολόγηση και Μέριμνα

Ανακοίνωση νέας, ταχύρρυθμης διαδικτυακής επιμορφωτικής διδακτικής ενότητας του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης προσφέρει καινοτόμα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε επιστημονικά πεδία αιχμής, τα οποία απευθύνονται τόσο σε πτυχιούχους, όσο και σε αποφοίτους Λυκείου.


Η υλοποίηση των Προγραμμάτων γίνεται μέσω πρότυπων μορφών e‐Learning, αξιοποιώντας τη βραβευμένη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εμπειρία και τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Διδάσκουσα:   
Πολεμικού Άννα
Διδάκτωρ, Διδάκουσα 407/80
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου


Αντικείμενο Διδακτικής Ενότητας: 

H πνευματική φροντίδα (ΠΦ) αποτελεί μία ολιστική μορφή ψυχολογικής υποστήριξης που αναγνωρίζει το συχνά παραμελημένο τρίπτυχο σώματος - ψυχής - πνεύματος. 

Ανταποκρίνεται στις πνευματικές ανάγκες του ατόμου που αντιμετωπίζει: την ανάγκη εύρεσης νοήματος, κάποια τραυματική εμπειρία, ασθένεια ή θλίψη, την ανεύρεση αίσθησης αξίας του εαυτού, ή αναζητά την υποβοήθηση της έκφρασης ή/και σχετισμού με τους άλλους. 

Αντικείμενο διερεύνησης της Ολιστικής, Ψυχοπνευματικής Ψυχολογίας είναι η ανθρώπινη Ύπαρξη σε όλη τη συνείδηση, πραγματικότητα, πτυχές, αποστάγματα και πλαίσια αυτού του φαινομένου. Αυτό αφορά μία ολιστική θεώρηση της ψυχολογίας ως μελέτη, εφαρμογή, και βελτίωση της ψυχής, της πνοής, του πνεύματος, του εαυτού, του Εαυτού, της ζωής, του θανάτου, της συνείδησης, της ενέργειας, του σώματος, του νου, του βιώματος, της συμπεριφοράς, των σχέσεων, της κοσμοθεωρίας, κτλ.

Η Ύπαρξη αναγράφεται με κεφαλαίο "Υ" ώστε να συμπεριλάβει τις προεκτάσεις της ανθρώπινης συνείδησης με τον ίδιο τρόπο που ο Εαυτός (με κεφαλαίο) μπορεί να διαχωριστεί από τον συνηθισμένο, καθημερινό εαυτό και το εγώ. Αυτή η ολιστική ψυχοπνευματική προσέγγιση αναδύθηκε στην προ-νεωτερική εποχή, υπέστη παραμέληση και απόσχιση κατά τη μοντέρνα και μετα-μοντέρνα εποχή, και έχει επανακτήσει τη δέουσα αναγνώριση μέσα στη σύγχρονη συνειδητότητα της πανανθρώπινης, οικολογικής, και διανθρώπινης συνύπαρξης. 

Η Ψυχοπνευματική ψυχολογία ενστενίζεται την "βιωμένη αίσθηση" (αγγλ. ‘felt sense’) μιας τόσο καθημερινής εμπειρίας όπως είναι η ενέργεια, όσο και οι τεράστιες, ποιοτικές ενεργειακές εμπειρίες που προκύπτουν κατά τις διαλογιστικές και μη-διαλογιστικές καταστάσεις. Επιδιώκει να συνδυάσει επιστημονικά δεδομένα συναφών επιστημών όπως είναι η διατροφολογία, η ιατρική, και η ψυχο-ανοσολογία. 

Τα οφέλη της ΠΦ στην πρόληψη, διαχείριση, και αποκατάσταση από την ψυχική και σωματική νόσο σε όλα τα στάδια της συμβουλευτικής διαδικασίας τεκμηριώνονται από πλήθος έγκυρων επιστημονικών ευρημάτων.

Η ΠΦ αποτελεί, επίσης, θεμελειώδη παράμετρο πολυπολιτισμικής συνύπαρξης ατόμων και κοινωνικών ομάδων, και σημαντικό επαγγελματικό εφόδιο διαπολιτισμικής συμβουλευτικής

Η παρούσα διδακτική ενότητα εισάγει την ψυχοπνευματικότητα στην εφαρμοσμένη συμβουλευτική διαδικασία. Μέσα από τους κλάδους της ψυχολογίας, της πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής, και της νευροβιολογίας, οι επιμορφούμενοι θα αποκτήσουν ένα συνονθύλευμα δεξιοτήτων το οποίο επιτρέπει να εκτιμήσουν διαφόρων ειδών πνευματικές ανησυχίες, και να παράσχουν την ανάλογη φροντίδα προς οποιοδήποτε κατεύθυνση επιτάσσουν οι ανάγκες του ατόμου που την επιζητά. 

Οι επιμορφούμενοι θα μάθουν να διακρίνουν και να προσαρμόζουν το είδος της ΠΦ που μπορούν να παράσχουν, βάσει της επαγγελματικής τους ιδιότητας και τη φύση της σχέσης που έχουν με τον παραλήπτη. 

_________________________________________________________________________________
Η Διδακτική Ενότητα απαρτίζεται από 5 Εβδομαδιαίες Συνεδρίες (ΕΣ), που θα υλοποιηθούν με βάση το παρακάτω χρονοδιάγραμμα: 

1η ΕΣ: Εισαγωγή στην Ψυχολογία, την Πνευματικότητα και τη Θρησκεία: Εργαλεία Ψυχοπνευματικής Αξιολόγησης.

2η ΕΣ: Πνευματικές Διαστάσεις Κλασικών Θεωρητικών Ψυχολογικών Προσεγγίσεων.
3η ΕΣ: Η Πνευματικότητα ως Διάσταση Πολυπολιτισμικής Φροντίδας.
4η ΕΣ: Πνευματικότητα και Εγκέφαλος: Νευροβιολογικές Προσεγγίσεις.  

5η ΕΣ: Ψυχική Υγεία: Παροχή Πνευματικής Φροντίδας και Συμβουλευτικής.Περίοδος Υλοποίησης
Έναρξη: Δευτέρα 06/07/2015
Λήξη: Κυριακή 26/07/2015 


Πρόγραμμα Σπουδών & Εγγραφή στη Διδακτική Ενότητα 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Για Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης
Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης 
Τηλέφωνο: 2241.0.99424-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 9:00-13:00)
e-mail:  e-epimorfosi@aegean.gr
Web site: e-epimorfosi.aegean.gr 
 

Άννα Πολεμικού, Ph.D. 
Νευροψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια
(προσωποκεντρικης προσέγγισης)


πληροφορίες/επικοινωνία: 
  
6937804644 / 21 3030 1465

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου