8 Μαΐου 2015

Η Συμβολή της Πνευματικότητας και του Συναισθήματος στην Παιδαγωγική Σχέση και τον Συμβουλευτικό Ρόλο των Εκπαιδευτικών.

Έναρξη 2ου κύκλου διαδικτυακής επιμορφωτικής διδακτικής ενότητας του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης προσφέρει καινοτόμα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε επιστημονικά πεδία αιχμής, τα οποία απευθύνονται τόσο σε πτυχιούχους, όσο και σε αποφοίτους Λυκείου.

Η υλοποίηση των Προγραμμάτων γίνεται μέσω πρότυπων μορφών e‐Learning, αξιοποιώντας τη βραβευμένη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εμπειρία και τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο
Διδάσκουσα:   
Πολεμικού Άννα
Διδάκτωρ, Διδάκουσα 407/80
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου


Αντικείμενο Διδακτικής Ενότητας:
Η διάσταση της ψυχοπνευματικότητας αποκτά ολοένα και περισσότερη έμφαση στις σύγχρονες δημοσιεύσεις της εκπαιδευτικής ψυχολογίας. Αυτό το γεγονός αντικατοπτρίζει μία στροφή προς τη διερεύνηση των ψυχοπνευματικών ανησυχιών που κατά το παρελθόν περιθωριοποιήθηκαν εξαιτίας της έλευσης του επιστημονικού θετικισμού και της προσπάθειας να μειωθεί, αν όχι να αποσβεστεί, ο ρόλος της πνευματικότητας από την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η πνευματική νοημοσύνη στο πλαίσιο της εκπαίδευσης δε σχετίζεται με έναν συγκεκριμένο θρησκευτικό προσανατολισμό. Για κάποιους μπορεί να εκφραστεί μέσα από την θρησκεία, χωρίς αυτό να αποτελεί ένδειξη υψηλής πνευματικής νοημοσύνης. Η υψηλή πνευματική νοημοσύνη μπορεί να είναι γνώρισμα ανθρώπων που δεν είναι καθόλου θρήσκοι, ενώ τα άτομα με έντονα θρησκευτικά πιστεύω μπορεί να έχουν χαμηλή πνευματική νοημοσύνη. Πρόκεται για μία ενδογενή διαμόρφωση, απαλλαγμένη από εξωτερικά δόγματα, η οποία αλληλοσυνδέεται με συναισθηματικούς προσανατολισμούς που στόχο έχουν τη δημιουργία διασυνδέσεων και απόδοσης νοήματος μεταξύ γνωσιακών ιδεών, εμπειρικών γεγονότων και σχετισμού των ατόμων. 


Αυτές οι διασυνδέσεις οδηγούν σε ατομικούς και οργανωσιακούς μετασχηματισμούς. Η πνευματική νοημοσύνη χαρακτηρίζεται περεταίρω ως η ικανότητα κατασκευής νοήματος μέσω της διαισθητικής διασυνδεσιμότητας μεταξύ της εμπειρίας του κόσμου και των εσωτερικών διεργασιών της ατομικής ψυχοσύνθεσης. Αποτελεί θεμελειώδη τρόπο κατανόησης του πώς τα άτομα κατασκευάζουν έγκυρες γνωσίες. Είναι η νοημοσύνη της ψυχής. Η νοημοσύνη της ανθρώπινης εξέλιξης.

Η διαπολιτιστική μέριμνα του σύγχρονου εκπαιδευτικού καθιστά απαραίτητη τη διαχείριση φαινομενικά διακριτών πολιτισμικών χαρακτηριστικών μέσα από μία οικουμενική, πανανθρώπινη προσέγγιση. Σε αυτό το πλαίσιο, η πνευματικότητα ενέχει μία βαθιά πολυπολιτισμική διάσταση η οποία διαμορφώνει τη διανοητική ανάπτυξη, και αποτελεί ένα τρόπο αποτίμησης και εορτασμού των πολιτισμικών διαφορών και ομοιοτήτων της ανθρώπινης εμπειρίας. Μέσω της πνευματικής νοημοσύνης μας δίνεται η δυνατότητα να συμφιλιώσουμε το διαπροσωπικό με το ενδοπροσωπικό, να γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα σε εμάς και τους άλλους.   

Αντικείμενο της διδακτικής ενότητας αποτελεί η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η πνευματικότητα, η πίστη και/ή η θρησκευτικότητα μπορούν να αποτελέσουν σημαντικές αναπτυξιακές παραμέτρους της ψυχοσυναισθηματικής και ψυχοκοινωνικής ωρίμανσης του ατόμου. Κάποια από τα
σημαντικά ερωτήματα που θέτει είναι τα εξής: Πώς ορίζεται η «πνευματικότητα» και 

Πώς διαφέρει από την πίστη ή την θρησκευτικότητα; 

Πώς συνδέεται με την ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και της διαμόρφωσης του Εαυτού

Πώς σχετίζεται με την ψυχοκοινωνική, γνωσιακή και ηθική ανάπτυξη του ατόμου;


Η παρούσα διδακτική ενότητα, επίσης, εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους η πνευματικότητα εκφράζεται στα διάφορα αναπτυξιακά ορόσημα της ζωής του ατόμου -από τη βρεφική ηλικία μέχρι και την ενηλικίωση, ώστε ο/η παιδαγωγός ή σύμβουλος να αξιοποιήσει τα κοινά γνωρίσματα με στόχο την ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων παιδιών και ενηλίκων προερχόμενων από διαφορετικούς πολιτισμούς. 

Πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός να συνυπολογίσει την πνευματικότητα ως στοιχείο συναισθηματικής ωρίμανσης ώστε να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη επάρκεια στον παιδαγωγικό και συμβουλευτικό του ρόλο;

_________________________________________________________________________________
Η Διδακτική Ενότητα απαρτίζεται από 5 Εβδομαδιαίες Συνεδρίες (ΕΣ), που θα υλοποιηθούν με βάση το παρακάτω χρονοδιάγραμμα: 

1η ΕΣ: Εισαγωγή στην Πνευματικότητα και την Ανάπτυξη  

2η ΕΣ: Η Ανάπτυξη της Πνευματικότητας: Παραλληλισμοί με την Ψυχοκοινωνική, Γνωστική, και Ηθική Ανάπτυξη.
3η ΕΣ: Στάδια της Πνευματικότητας: Από τη Βρεφική μέχρι την Εφηβική Ηλικία.
4η ΕΣ: Στάδια της Πίστης και Πνευματική Διαμόρφωση κατά την Ενηλικίωση.  

5η ΕΣ: Πνευματικότητα και Κοινωνική Ενσωμάτωση στις Πολυπολιτισμικές Κοινωνίες.


Περίοδος Υλοποίησης
Έναρξη: Δευτέρα 11/01/2016
Λήξη: Κυριακή 14/02/2016


Πρόγραμμα Σπουδών & Εγγραφή στη Διδακτική Ενότητα


Στοιχεία Επικοινωνίας
Για Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης
Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης 
Τηλέφωνο: 2241.0.99424-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 9:00-13:00)
e-mail:  e-epimorfosi@aegean.gr
Web site: e-epimorfosi.aegean.gr 
 

Άννα Πολεμικού, Ph.D. 
Νευροψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια
(προσωποκεντρικης προσέγγισης)


πληροφορίες/επικοινωνία: 
  
6937804644 / 21 3030 1465

7 Μαΐου 2015

Πνευματική Φροντίδα και Συμβουλευτική: Ψυχοπνευματική Αξιολόγηση και Μέριμνα

Ανακοίνωση νέας, ταχύρρυθμης διαδικτυακής επιμορφωτικής διδακτικής ενότητας του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης προσφέρει καινοτόμα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε επιστημονικά πεδία αιχμής, τα οποία απευθύνονται τόσο σε πτυχιούχους, όσο και σε αποφοίτους Λυκείου.


Η υλοποίηση των Προγραμμάτων γίνεται μέσω πρότυπων μορφών e‐Learning, αξιοποιώντας τη βραβευμένη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εμπειρία και τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Διδάσκουσα:   
Πολεμικού Άννα
Διδάκτωρ, Διδάκουσα 407/80
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου


Αντικείμενο Διδακτικής Ενότητας: 

H πνευματική φροντίδα (ΠΦ) αποτελεί μία ολιστική μορφή ψυχολογικής υποστήριξης που αναγνωρίζει το συχνά παραμελημένο τρίπτυχο σώματος - ψυχής - πνεύματος. 

Ανταποκρίνεται στις πνευματικές ανάγκες του ατόμου που αντιμετωπίζει: την ανάγκη εύρεσης νοήματος, κάποια τραυματική εμπειρία, ασθένεια ή θλίψη, την ανεύρεση αίσθησης αξίας του εαυτού, ή αναζητά την υποβοήθηση της έκφρασης ή/και σχετισμού με τους άλλους. 

Αντικείμενο διερεύνησης της Ολιστικής, Ψυχοπνευματικής Ψυχολογίας είναι η ανθρώπινη Ύπαρξη σε όλη τη συνείδηση, πραγματικότητα, πτυχές, αποστάγματα και πλαίσια αυτού του φαινομένου. Αυτό αφορά μία ολιστική θεώρηση της ψυχολογίας ως μελέτη, εφαρμογή, και βελτίωση της ψυχής, της πνοής, του πνεύματος, του εαυτού, του Εαυτού, της ζωής, του θανάτου, της συνείδησης, της ενέργειας, του σώματος, του νου, του βιώματος, της συμπεριφοράς, των σχέσεων, της κοσμοθεωρίας, κτλ.

Η Ύπαρξη αναγράφεται με κεφαλαίο "Υ" ώστε να συμπεριλάβει τις προεκτάσεις της ανθρώπινης συνείδησης με τον ίδιο τρόπο που ο Εαυτός (με κεφαλαίο) μπορεί να διαχωριστεί από τον συνηθισμένο, καθημερινό εαυτό και το εγώ. Αυτή η ολιστική ψυχοπνευματική προσέγγιση αναδύθηκε στην προ-νεωτερική εποχή, υπέστη παραμέληση και απόσχιση κατά τη μοντέρνα και μετα-μοντέρνα εποχή, και έχει επανακτήσει τη δέουσα αναγνώριση μέσα στη σύγχρονη συνειδητότητα της πανανθρώπινης, οικολογικής, και διανθρώπινης συνύπαρξης. 

Η Ψυχοπνευματική ψυχολογία ενστενίζεται την "βιωμένη αίσθηση" (αγγλ. ‘felt sense’) μιας τόσο καθημερινής εμπειρίας όπως είναι η ενέργεια, όσο και οι τεράστιες, ποιοτικές ενεργειακές εμπειρίες που προκύπτουν κατά τις διαλογιστικές και μη-διαλογιστικές καταστάσεις. Επιδιώκει να συνδυάσει επιστημονικά δεδομένα συναφών επιστημών όπως είναι η διατροφολογία, η ιατρική, και η ψυχο-ανοσολογία. 

Τα οφέλη της ΠΦ στην πρόληψη, διαχείριση, και αποκατάσταση από την ψυχική και σωματική νόσο σε όλα τα στάδια της συμβουλευτικής διαδικασίας τεκμηριώνονται από πλήθος έγκυρων επιστημονικών ευρημάτων.

Η ΠΦ αποτελεί, επίσης, θεμελειώδη παράμετρο πολυπολιτισμικής συνύπαρξης ατόμων και κοινωνικών ομάδων, και σημαντικό επαγγελματικό εφόδιο διαπολιτισμικής συμβουλευτικής

Η παρούσα διδακτική ενότητα εισάγει την ψυχοπνευματικότητα στην εφαρμοσμένη συμβουλευτική διαδικασία. Μέσα από τους κλάδους της ψυχολογίας, της πολυπολιτισμικής συμβουλευτικής, και της νευροβιολογίας, οι επιμορφούμενοι θα αποκτήσουν ένα συνονθύλευμα δεξιοτήτων το οποίο επιτρέπει να εκτιμήσουν διαφόρων ειδών πνευματικές ανησυχίες, και να παράσχουν την ανάλογη φροντίδα προς οποιοδήποτε κατεύθυνση επιτάσσουν οι ανάγκες του ατόμου που την επιζητά. 

Οι επιμορφούμενοι θα μάθουν να διακρίνουν και να προσαρμόζουν το είδος της ΠΦ που μπορούν να παράσχουν, βάσει της επαγγελματικής τους ιδιότητας και τη φύση της σχέσης που έχουν με τον παραλήπτη. 

_________________________________________________________________________________
Η Διδακτική Ενότητα απαρτίζεται από 5 Εβδομαδιαίες Συνεδρίες (ΕΣ), που θα υλοποιηθούν με βάση το παρακάτω χρονοδιάγραμμα: 

1η ΕΣ: Εισαγωγή στην Ψυχολογία, την Πνευματικότητα και τη Θρησκεία: Εργαλεία Ψυχοπνευματικής Αξιολόγησης.

2η ΕΣ: Πνευματικές Διαστάσεις Κλασικών Θεωρητικών Ψυχολογικών Προσεγγίσεων.
3η ΕΣ: Η Πνευματικότητα ως Διάσταση Πολυπολιτισμικής Φροντίδας.
4η ΕΣ: Πνευματικότητα και Εγκέφαλος: Νευροβιολογικές Προσεγγίσεις.  

5η ΕΣ: Ψυχική Υγεία: Παροχή Πνευματικής Φροντίδας και Συμβουλευτικής.Περίοδος Υλοποίησης
Έναρξη: Δευτέρα 06/07/2015
Λήξη: Κυριακή 26/07/2015 


Πρόγραμμα Σπουδών & Εγγραφή στη Διδακτική Ενότητα 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Για Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης
Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης 
Τηλέφωνο: 2241.0.99424-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 9:00-13:00)
e-mail:  e-epimorfosi@aegean.gr
Web site: e-epimorfosi.aegean.gr 
 

Άννα Πολεμικού, Ph.D. 
Νευροψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια
(προσωποκεντρικης προσέγγισης)


πληροφορίες/επικοινωνία: 
  
6937804644 / 21 3030 1465

Αξιοπρέπεια στο Χώρο Εργασίας: Ηθική Παρενόχληση και Εργασιακός ΕκφοβισμόςΑνακοίνωση νέας, ταχύρρυθμης διαδικτυακής επιμορφωτικής διδακτικής ενότητας του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης προσφέρει καινοτόμα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και εξειδίκευσης σε επιστημονικά πεδία αιχμής, τα οποία απευθύνονται τόσο σε πτυχιούχους, όσο και σε αποφοίτους Λυκείου.

 

Η υλοποίηση των Προγραμμάτων γίνεται μέσω πρότυπων μορφών e‐Learning, αξιοποιώντας τη βραβευμένη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο εμπειρία και τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων ηλεκτρονικής μάθησης, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.


Διδάσκουσα:   
Πολεμικού Άννα
Διδάκτωρ, Διδάκουσα 407/80
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, 

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου


Αντικείμενο Διδακτικής Ενότητας:

Δεδομένου ότι οι περισσότεροι άνθρωποι περνούν περίπου το ένα τρίτο της ζωής τους στο χώρο εργασίας τους, δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι η εργασιακή απασχόληση αποτελεί σημαντική παράμετρο της καθημερινότητας των ανθρώπων κατά την ενηλικίωση. Κατά συνέπεια, ευημερία των εργαζόμενων, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί μεταξύ άλλων τους εργοδότες, τους επιχειρησιακούς συμβούλους, και την ψυχοθεραπευτική κοινότητα.

Η ευημερία στον χώρο εργασίας προκύπτει από ένα συνονθύλευμα παραγόντων: ρόλων, ατομικών προσδοκιών και συλλογικών στόχων, προσωπικοτήτων και ιδιοσυγκρασιών, διοικητικής οργάνωσης, και επιχειρησιακής, εταιρικής ή επαγγελματικής φιλοσοφίας, του εκάστοτε εργασιακού πλαισίου, που είναι σχεδόν αδύνατο να λειτουργούν με πλήρη σύμπνοια σε καθημερινή βάση. 

Ωστόσο, μέσα στο ευρύτερο ανταγωνιστικό κλίμα της σύγχρονης εποχής, υπάρχουν κάποια εργασιακά πλαίσια όπου οι προστριβές μεταξύ των προαναφερθέντων παραγόντων είναι τόσο έντονες, και δυσεπίλυτες με αποτέλεσμα να προξενούν από συγκρουσιακά έως τοξικά εργασιακά περιβάλλοντα, όπου ευδοκιμούν η κατάθλιψη, η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, το σύνδρομο μετατραυματικού στρες, και ο κίνδυνος πρόκλησης σωματικής ή υλικής βλάβης.

Ο εργαζόμενος συχνά καλείται να εργαστεί μέσα σε ένα κλίμα που χαρακτηρίζεται από προστριβές, αντιπαραθέσεις, συγκρούσεις, και περιθωριοποίηση με αποτέλεσμα η ευαισθητοποποίηση στις εκφάνσεις του εργασιακού εκφοβισμού και της διαχείρισής του να αφορά κάθε άτομο που εμπλέκεται στην αγορά εργασίας και να αποτελεί παρακαταθήκη διασφάλισης της ψυχικής και σωματικής του υγείας και της προσωπικής και επαγγελματικής του ευημερίας.
Το φαινόμενο του εργασιακού εκφοβισμού επιφέρει βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες και δυσκολίες προσαρμοστικότητας, δημιουργίας και παραγωγικότητας για όλους τους συμμετέχοντες: επιχειρησιακά και διοικητικά στελέχη, θύτες και θύματα. Συγκεκριμένα, τα τελευταία 20 χρόνια βιβλιογραφικά ο εργασιακός εκφοβισμός έχει σχετιστεί -μεταξύ άλλων- με ψυχολογική δυσφορία και παθολογία, προβλήματα κοινωνικού σχετισμού, μείωση της παραγωγικότητας, οικονομική δυσπραγία, συνέπειες στην οικογενειακή ευημερία και εκπτώσεις στην ποιότητα ζωής.
 

Αντικείμενο της διδακτικής ενότητας είναι η προσπάθεια εννοιολογικού προσδιορισμού των φαινομένων της ηθικής παρενόχλησης και του εργασιακού εκφοβισμού, και η εκμάθηση στρατηγικών πρόληψης, διαχείρισης, και αποτελεσματικής αντιμετώπισης κρουσμάτων αυτού του κοινωνικού φαινομένου.Η Διδακτική Ενότητα απαρτίζεται από 5 Εβδομαδιαίες Συνεδρίες (ΕΣ), που θα υλοποιηθούν με βάση το παρακάτω χρονοδιάγραμμα: 

1η ΕΣ: Ηθική Παρενόχληση και Εργασιακός Εκφοβισμός: Εννοιολογικές Διαστάσεις.  

2η ΕΣ: Διακρίνοντας το Bullying από άλλες Μορφές Κοινωνικών Συναλλαγών.
3η ΕΣ: Καταμηνυτές και Αντεκδίκηση: Στρατηγικές Διαχείρισης και Προστασίας.
4η ΕΣ: Όταν ο Εκφοβισμός Παίρνει Συλλογική Διάσταση: Το Σύνδρομο Mobbing.
5η ΕΣ: Επιπτώσεις του Εργασιακού Εκφοβισμού: Η Επόμενη Μέρα.

Περίοδος Υλοποίησης
Έναρξη: Δευτέρα 11/01/2016
Λήξη: Κυριακή 14/02/2016


Πρόγραμμα Σπουδών & Εγγραφή στη Διδακτική Ενότητα 


Στοιχεία Επικοινωνίας
Για Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης
Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης 
Τηλέφωνο: 2241.0.99424-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 9:00-13:00)
e-mail:  e-epimorfosi@aegean.gr
Web site: e-epimorfosi.aegean.gr 
 

Άννα Πολεμικού, Ph.D. 
Νευροψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια
(προσωποκεντρικης προσέγγισης)


πληροφορίες/επικοινωνία: 
  
6937804644 / 21 3030 1465