4 Οκτωβρίου 2010

Διεργασίες Σκέψης στο Σχολείο και το Περιβάλλον


Εκδόθηκε και κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πεδίο.


"Οι διεργασίες της σκέψης, προϊόν έρευνας και θεωρητικών κατασκευών, συνιστούν πλεονεκτικό τόπο των γνωστικών επιστημών κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Με αρωγούς πολλούς επιστημονικούς κλάδους, σε μία δυναμική διεπιστημονική διάσταση – μεταξύ άλλων, την ψυχολογία, τη φιλοσοφία, τις επιστήμες της αγωγής, τις νευροεπιστήμες –, το εγχείρημα εστιάζεται στη διασάφηση των αρχών που ρυθμίζουν την ανθρώπινη γνώση. Η αντίληψη, η μνήμη, ο συλλογισμός, η γλώσσα, η επεξεργασία της πληροφορίας, η αναπαράσταση συγκροτούν τομείς πειραματισμού και διερεύνησης.
O παρών τόμος φιλοξενεί μία σειρά κειμένων ερευνητικού και πρακτικού ενδιαφέροντος, αποσκοπώντας να ανοίξει πίστες προβληματισμού και αν συμβάλλει ως ένα βαθμό στην κατανόηση των σχέσεων που υφίστανται ανάμεσα στις γνώσεις, τις έννοιες και τα σχήματα που τίθενται σε λειτουργία στην εκπαίδευση, το περιβάλλον και την αειφορία.
Ένας τόμος με θεματικές αιχμής, χρηστικός για ειδικούς ερευνητές, φοιτητές και φοιτήτριες, εκπαιδευτικούς, γονείς και κάθε ενεργό και ενεργοποιημένο πολίτη και πολιτικό."

Μπορείτε να το προμηθευτείτε από: 
e-shop.gr

Πολεμικού, Α. (2010). «Αναπτυξιακή δυσλεξία» ή «αναπτυξιακές δυσλεξίες»: Εγχείρημα ερμηνείας της πολλαπλής φύσης της διαταραχής. Στους Σ. Κανελλάκη, Κ. Μαριδάκη-Κασσωτάκη, & Β. Παπαβασιλείου (Επιμ.). Διεργασίες σκέψης στο σχολείο και το περιβάλλον (σσ.149-161). Αθήνα: Πεδίο Α.Ε. 

Συγγραφείς: Συλλογικός Τόμος
Επιστημονική Επιμέλεια: Σ. Κανελλάκη, Κ. Μαριδάκη-Κασσωτάκη, & Β. Παπαβασιλείου


Άννα Πολεμικού, Ph.D. 
Νευροψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια
(προσωποκεντρικης προσέγγισης)


πληροφορίες/επικοινωνία: 
 
  6937804644 / 21 3030 1465

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου